Privacybeleid

Privacybeleid ANROSA Nagelstyling & Manicure

Versie 0.2


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2021.


Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt en mijn studio bezoekt en waarom ik deze gegevens verzamel. Zo begrijpt u precies hoe ik te werk ga.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van

ANROSA Nagelsalon & Opleidingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat ANROSA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


ANROSA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens / gebruik van onze diensten

Wanneer u een behandeling boekt bij mijn salon, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde PC van ANROSA. Ik zal deze gegevens niet aan derden verstrekken of combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.


Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.


Persoonsgegevens worden door ANROSA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-Het boeken van behandelingen

-Het versturen van facturen

-Het adequaat beantwoorden van vragen van de klant

-het adequaat uitvoeren van behandelingen

-voor communicatie en correspondentie met u als klant

-voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsmetingen van de geleverde behandelingen


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:

-Naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats

-geboortedatum en geslacht

-emailadres en telefoonnummer

-beroep en hobby’s

-aandoeningen, allergieën en medicatie

-afwijkingen of problemen met de nagels en/of handen


Communicatie

Wanneer u een-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor het beantwoorden van uw vragen en/of het uitvoeren van een behandeling relevant zijn. Deze gegevens worden alleen opgeslagen op de beveiligde computer van ANROSA als u klant wordt. Ik zal deze gegevens niet aan derden verstrekken of combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens

Ik biedt alle klanten van ANROSA de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde ook weer in trekken.

nieuwsbrief aanpassen/uitschrijven

Onderaan iedere nieuwsbrief die u van mij ontvangt vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Wijzigingen kunt u aan mij doorgeven en worden door mij in het betreffende bestand door gevoerd.


Beveiliging

ANROSA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende maatregelen genomen;

-een veilige SSL verbinding in de website ten behoeve van het contactformulier

-harde schijven op de laptop van ANROSA, welke niet vindbaar en inzichtelijk zijn voor derden

-externe harde schijf als back-up die veilig opgeborgen ligt.


Bewaartermijn

ANROSA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te negeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Vragen en feedback

ANROSA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik controleer regelmatig of ANROSA aan dit privacybeleid voldoet. Indien u na het doornemen van het privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


ANROSA Nagelsalon & Opleidingen

Saida R.A. Kouwenhoven – van Gelder

Floris Burgwal 80

06-180778994

info@anrosanagelsalonenopleidingen.nl